ScenarioGaming, producten voor tabletop simulaties en visuele middelen ter ondersteuning bij opleidingen en crisismanagement.
custom-cover-arrow

SCENARIOGAMING

Producten voor tabletop simulaties en visuele ondersteuning
bij opleidingen en crisismanagement.

ELKE CRISIS IS ANDERS
ELKE SITUATIE UNIEK

Als een crisisteam paraat is en tijdens een incident daadkrachtig handelt, worden er levens gered. Wij geloven dat die paraatheid en daadkracht wordt versterkt door te oefenen met tabletop simulaties en het gebruik van visuele middelen ter ondersteuning van crisismanagement.

TABLETOP OEFENINGEN

Met tabletop oefeningen worden crisisteams uitgedaagd om een beeld te vormen van een incident.  Welke vragen worden er gesteld, hoe evalueert een incident, hoe zet ik mijn materiaal en manschappen in en wat doe ik bij onverwachte situaties. Scenario Gaming levert hier producten voor. Tabletop games met fysieke elementen, te gebruiken zonder stekkers en platform onafhankelijk. Klaar voor gebruik en gericht op het trainen van beeldvorming en paraatheid van crisisteams.

ELKE CRISIS IS ANDERS
ELKE SITUATIE UNIEK

Als een crisisteam paraat is en tijdens een incident daadkrachtig handelt, worden er levens gered. Wij geloven dat die paraatheid en daadkracht wordt versterkt door te oefenen met tabletop simulaties en het gebruik van visuele middelen ter ondersteuning van crisismanagement.

TABLETOP OEFENINGEN

Met tabletop oefeningen worden crisisteams uitgedaagd om een beeld te vormen van een incident.  Welke vragen worden er gesteld, hoe evalueert een incident, hoe zet ik mijn materiaal en manschappen in en wat doe ik bij onverwachte situaties. Scenario Gaming levert hier producten voor. Tabletop games met fysieke elementen, te gebruiken zonder stekkers en platform onafhankelijk. Klaar voor gebruik en gericht op het trainen van beeldvorming en paraatheid van crisisteams.

VISUELE ONDERSTEUNING BIJ CRISISMANAGEMENT

Bij live incidenten bieden wij producten die crisismanagers ondersteunen bij de beeld-, oordeel-, en besluitvorming in crisissituatie. Met visuele en tastbare hulpmiddelen krijgen ze grip op het incident, voorkom je blinde vlekken en worden verschillende handelscenario’s zichtbaar.

Elke minuut telt.
Wees voorbereid.

VISUELE ONDERSTEUNING BIJ CRISISMANAGEMENT

Bij live incidenten bieden wij producten die crisismanagers ondersteunen bij de beeld-, oordeel-, en besluitvorming in crisissituatie. Met visuele en tastbare hulpmiddelen krijgen ze grip op het incident, voorkom je blinde vlekken en worden verschillende handelscenario’s zichtbaar.

Elke minuut telt.
Wees voorbereid.

ELKE CRISIS IS ANDERS
ELKE SITUATIE UNIEK

Als een crisisteam paraat is en tijdens een incident daadkrachtig handelt, worden er levens gered. Wij geloven dat die paraatheid en daadkracht wordt versterkt door te oefenen met tabletop simulaties en het gebruik van visuele middelen ter ondersteuning van crisismanagement.

TABLETOP OEFENINGEN

Met tabletop oefeningen worden crisisteams uitgedaagd om een beeld te vormen van een incident.  Welke vragen worden er gesteld, hoe evalueert een incident, hoe zet ik mijn materiaal en manschappen in en wat doe ik bij onverwachte situaties. Scenario Gaming levert hier producten voor. Tabletop games met fysieke elementen, te gebruiken zonder stekkers en platform onafhankelijk. Klaar voor gebruik en gericht op het trainen van beeldvorming en paraatheid van crisisteams.

VISUELE ONDERSTEUNING BIJ CRISISMANAGEMENT

Bij live incidenten bieden wij producten die crisismanagers ondersteunen bij de beeld-, oordeel-, en besluitvorming in crisissituatie. Met visuele en tastbare hulpmiddelen krijgen ze grip op het incident, voorkom je blinde vlekken en worden verschillende handelscenario’s zichtbaar.

Elke minuut telt.
Wees voorbereid.

OPDRACHTGEVERS

logo_ProRail

Voor ProRail leveren we tabletop simulaties voor het oefenen van incidenten op het spoor. We leveren ook emplacementskaarten die voor uiteenlopende doelen woren ingezet, zoals ketenbrede simulaties en het trainen van gebiedskennis voor bijv. aannemers en andere ketenpartners.

logo_MinIenW

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leveren we producten gericht op visuele ondersteuning tijdens crisissituaties. De producten ondersteunen bij de beeldvorming en bestaan uit tastbare, magnetische elementen die op whiteboards geplaats en verschoven kunnen worden.

logo_MinBZK

Voor het Caraibisch gebied leveren we producten gericht op visuele ondersteuning tijdens crisissituaties, zoals orkanen en andere calamiteiten. We leveren eilandkaarten met informatie over vitale infrastructuur en landmarks. Met magnetrische iconen wordt de beeldvorming van een incident ondersteund.

Tabletop maquette Schiphol voor training beeldvorming incidentenbestrijding ProRail
Tabletop Simulatie
Tabletop maquette Kijfhoek voor training beeldvorming incidentenbestrijding ProRail
Tabletop Simulatie
Tabletop maquette voor opleiding OVD-Rail incidentenbestrijding ProRail
Tabletop Simulatie
Tabletop maquettes Havengebied Rotterdam voor training beeldvorming incidentenbestrijding ProRail
Tabletop Simulatie
Visuele ondersteuning Crisismanagement Schipholtunnel - Incidentenbestrijding ProRail
Crisismanagement
Visuele ondersteuning Crisismanagement DCC IenW - BOB Structuur
Crisismanagement

Interesse of meer weten?

Bel mij voor een demo of een afspraak