ScenarioGaming, producten voor tabletop simulaties en visuele middelen ter ondersteuning bij opleidingen en crisismanagement.

TABLETOP MAQUETTE
OPLEIDING OVD-RAIL

Opdrachtgever
ProRail Incidentenbestrijding - VL Vakopleiding

Beeldvorming

Bij een incident op het spoor is de Officier van Dienst-Rail (OvD-Rail) vaak als eerste ter plaatse. De OvD-Rail is verantwoordelijk voor de coördinatie bij calamiteiten op en rond het spoor. Om dit in goede banen te leiden en daadkrachtig te kunnen handelen, is het essentieel dat hij of zij een helder beeld heeft van de situatie: wat wordt de aanrijroute, waar zitten de obstakels, wie of wat moet erbij betrokken worden, wie zijn gealarmeerd, etc. Scenario Gaming helpt hierbij.

Voor de opleiding OvD-Rail hebben wij een Scenario Gaming-set geproduceerd, waarmee aspirant- OvD-Rail's getraind worden in het stellen van de juiste vragen en de communicatie tijdens een incident. De set wordt ook gebruikt om te trainen op het aansturen van en communiceren met betrokken ketenpartners.

IMG_7219-1312×875-1
IMG_7129-1312×875-1
IMG_7094-1507×875-1
IMG_7060-1312×875-1

Interesse of meer weten?

Bel mij voor een demo of een afspraak